Stichting Primair Onderwijs Deventer

“Openbaar onderwijs” is voor Stichting Openbaar primair Onderwijs Deventer een begrip met inhoud, dat veel meer betekent dan alleen maar ‘niet-confessioneel’. Het is onderwijs dat juist de diversiteit opzoekt, dat eigentijds is en de maatschappelijke realiteit onder ogen ziet.

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Wij houden onszelf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek en passen deze kennis toe binnen ons onderwijs. Onze scholen vormen kleine samenlevingen, waarin kinderen andere kinderen ontmoeten en waar ze kunnen leren hoe verschillend je kunt zijn en ook hoe je met respect daarvoor samen op kunt trekken.

"Wij zijn tevreden, Loohuis biedt ons de juiste oplossing zodat we klaar zijn voor de toekomst!"  
Wiet Tutupoly,
Adviseur 

Wij willen alle doelgroepen kunnen bedienen. Dat betekent ook dat we genoeg zorgmogelijkheden hebben voor alle kinderen – binnen en buiten de school. We gaan segregatie tegen o.a. door het hanteren van postcodebeleid Wij staan middenin de wijk en tonen ons maatschappelijk betrokken. Of we nu spreken over kleurrijk, actief, pluriform, eenheid in verscheidenheid, iedereen doet mee.

In elke wijk staat ten minste één openbare basisschool en daar komen kinderen uit verschillende achtergronden en culturen samen. Zij leren van elkaar. Wij lopen voorop als het gaat om het aanbieden van passend onderwijs. Dit past geheel in onze visie: voor ieder kind onderwijs dichtbij.

Onder de stichting vallen 18 scholen en op elke locatie was er een andere telefonie oplossing. Dat betekent bijvoorbeeld ook 18 keer een andere factuur. Van de overgebleven 3 bedrijven heeft OPOD gekozen voor Loohuis, die hebben alles inzichtelijk gemaakt en voor een passende oplossing gezorgd. Alle locaties zijn nu ondergebracht bij dezelfde provider, daardoor is er overzicht gecreëerd, besparing opgetreden en is fase 1 afgerond.

In fase 2 zorgt Loohuis ervoor dat op elke locatie IP telefonie komt en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer zich over de telefonie geen zorgen meer hoeft te maken.

 

Stichting Primair Onderwijs Deventer is een tevreden klant!
http://www.openbaarondewijsdeventer.nl
http://www.loohuis.nl

Branche: Onderwijs
   
Geboden oplossing: IP Telefonie