Stichting Aveleijn

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid.

Ongeveer 110 locaties

Zorg

Beveiliging

Brandmeldinstallatie
Ontruimingsinstallatie