Zorglandgoed Stegerveld

Het zorglandgoed maakt het voor een specifieke groep bewoners van de Baalderborg Groep mogelijk om in een prikkelarme omgeving te wonen en leven. Deze bewoners hebben behoefte aan en baat bij een zeer intensieve begeleiding, voortdurende nabijheid van de begeleider en een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.

Ommen

Zorg

Beveiliging 

Brandmeldinstallatie
Brandbeveiliging
Ontruimingsinstallatie