MVO

Loohuis zet zich in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen wij aan de hand van drie speerpunten.

Ontwikkeling van mensen

Er wordt actief gewerkt aan sociale innovatie: het realiseren van een werkklimaat waarin medewerkers met succes, plezier en in goede gezondheid kunnen blijven werken, presteren en zichzelf ontwikkelen.

Lokale maatschappelijke betrokkenheid

Al jaren steunt Loohuis verenigingen in Noord-Oost Twente, omdat het zich hiermee verbonden voelt. Daarnaast is Loohuis founder van Stichting Kans voor een Kind. Deze stichting vervult wensen van kinderen uit Twente die het niet gemakkelijk hebben.
“Ik heb er bewust voor gekozen één goed doel te kiezen”, informeert Henry Loohuis. “In eerste instantie om mijn zoon Emiel. Hij werd vanuit zijn school ‘t Roessingh uitgenodigd door Stichting Kans voor een Kind om een wedstrijd van FC Twente te bezoeken. Ik ben destijds mee geweest als begeleider. Het was een prachtige avond. Niet lang daarna organiseerde de fietsclub waar ik lid van ben, het evenement Fleringen - Fleringen, waarbij we naar Fleringen in de Duitse Eiffel fietsen. Het idee ontstond om daar een goed doel aan koppelen. De begeleider van ons fietsteam stelde voor om het geld te doneren aan Stichting Kans voor een Kind. We hebben 5000 euro bij elkaar gefietst. Met de overhandiging van het geld kwam ik in gesprek met Willem Hoevers. Willem is bestuurder van de stichting. Na zijn verhaal gehoord te hebben, ging ik meteen overstag. Loohuis werd founder van deze stichting. Dit omdat ik zelf in de wereld zit met een gehandicapt kind. Ik zie hoe erg deze kinderen genieten van de uitstapjes die geörganiseerd worden. Bovendien stelt het me gerust dat het geld ook echt op de plek komt waar het hoort. Ik heb 100% vertrouwen in deze stichting.“

Milieu

Onze impact op het milieu maken we zo klein mogelijk op het gebied van energie, papier, mobiliteit en CO2-uitstoot. Het pand is de laatste jaren volledig vernieuwd. Zo beschikken we over HR ketels, zonnepanelen, dubbelwandige thermopane HR beglazing, led-verlichting en een domoticasysteem waardoor energiebesparing wordt gerealiseerd. Onze monteurs hebben een cursus zuinig rijden gevolgd en er is een beheer afvalstromen ingesteld.