WiFi Meting

WiFi Site Survey

U bent op zoek naar de perfecte WiFi oplossing voor uw gebouw? Laat dan vooraf door ons een Wireless WiFi Site Survey uitvoeren.

Een WiFi Site Survey is het meest belangrijke onderdeel bij het ontwerpen van een draadloos netwerk.
Als u geen fysieke on-site WiFi meting verricht, zal de capaciteit en dekking van het draadloze netwerk een grove inschatting worden. Met de huidige gebruikersmogelijkheden, netwerkeisen en de massale toepassing van laptops, smartphones en tablets gaat het niet alleen om dekking maar ook over het verstrekken van de juiste hoeveelheid netwerk capaciteit. Wij maken gebruik van de nieuwste WiFi meettechnieken om de voor u benodigde RF dekking en capaciteit in kaart te brengen. U krijgt een uitgebreide rapportage, waarin alle informatie van de uitgevoerde Site Survey gedetailleerd zijn weergegeven, rekening houdend met:

  • Dekking: is er voldoende dekking, daar waar het nodig is?
  • Capaciteit: is er voldoende capaciteit om het aantal gebruikers goed te verbinden?
  • Beveiliging: laat het ontwerp meerdere beveiligingsniveaus toe?
  • Redundantie (dubbele back-up): is het WiFi plan zo ontworpen dat het een redundant netwerk is?

Tijdens de WiFi Site Survey zien we ook of er eventuele storingsbronnen aanwezig zijn, deze kunnen namelijk nadelig zijn voor de nieuwe infrastructuur.

WiFi Implementatie

Voor de implementatie van uw WiFi netwerk, is de uitgevoerde Site Survey leidend. Alle benodigde WiFi componenten worden conform de RF planning geïnstalleerd. Vervolgens wordt in overleg met uw netwerkbeheerder de configuratie van uw WiFi netwerk uitgevoerd. Onze ervaren WiFi network engineers installeren uw WiFi netwerk rekening houdend met zo min mogelijk verstoringen voor uw organisatie.

WiFi kwaliteitsmeting

Na voltooiing van de implementatiefase voeren we een WiFi kwaliteitsmeting uit, zodat we kunnen controleren of het initiële ontwerp van het WiFi netwerk en uw eisen zijn bereikt. Het uitvoeren van een WiFi kwaliteitsmeting voorkomt problemen na de oplevering. Een WiFi kwaliteitsmeting is de enige manier om te bewijzen dat u de dekking en capaciteit heeft die oorspronkelijk is afgesproken.

  

Plattegrond WiFi signaal dekking

Spectrumanalyse