Meldkamer


Inbraak

Doormelding en alarmopvolging vormen een essentieel onderdeel van de beveiligingsketen. Met de door Loohuis toegepaste beveiligingscentrale kunt u bijvoorbeeld doormelden naar uw mobiele nummer. U gaat daarna zelf kijken of belt een sleutelhouder die voor u polshoogte neemt. Beschikt u over doormelding naar mobiel in combinatie met camerabewaking, dan kunt u de inbrekers of overvallers live aan 'het werk zien' en direct actie ondernemen of 112 bellen.

Serviceovereenkomst inbraak

U kunt een alarmmelding ook laten doormelden naar een gecertificeerde particuliere alarmcentrale (PAC) die vervolgens één van uw sleutelhouders belt. Hiervoor moet u een serviceovereenkomst afsluiten. Loohuis Beveiliging regelt dit graag voor u. Wij werken hiervoor uitsluitend samen met gecertificeerde bewakingsdiensten.

Wanneer komt de politie in actie?

Alleen bij een geverifieerde melding waarschuwt de meldkamer voor u de politie (112). Dit is een melding waarbij geconstateerd is dat er daadwerkelijk wordt ingebroken of een overval plaatsvindt.

Brand

Doormelding en alarmopvolging moeten adequaat geregeld zijn om slachtoffers te voorkomen en schade bij brand  te beperken. In het ‘Bouwbesluit 2012’ zijn de eisen voor de automatische doormelding van een brandmeldinstallatie gewijzigd. In het verleden moest de brandweer vaak uitrukken naar een valse melding veroorzaakt door een rookmelder. Het nieuwe bouwbesluit moet dit terugdringen. Een automatische doormelding wordt nu minder vaak geëist.

Serviceovereenkomst brand

Ook voor doormelding naar een PAC bij brand moet u een serviceovereenkomst afsluiten. Loohuis Beveiliging & Domotica regelt dit graag voor u. Wij werken hiervoor uitsluitend samen met gecertificeerde alarmopvolgingsdiensten.