Blussing


Blussing: automatisch en handmatig

Een blussingsysteem is een systeem dat blust zonder water en zonder gas. Dit biedt veel voordelen. De brand is sneller beheersbaar door het gebruik van de vaste stof (aërosol) die overgaat in een droge nevel. Dit betekent geen overlast door waterschade. De vervolgschade is nihil en de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.

Dit blussingsysteem is zeer geschikt voor serverruimten, schakelkasten, opslagruimten voor gevaarlijke stoffen en datacentra. Droge aërosol is ongevaarlijk voor mensen, dieren en het milieu.

Geen menselijke interventie

Bij blussing met automatische blussystemen wordt brand zonder enige menselijke interventie geblust. U bent na het detecteren van de brand niet afhankelijk van de doormelding naar en de snelle opvolging door de brandweer.

Automatische blussystemen zijn een aanvulling op uw brandmeldinstallatie. Een automatisch blussysteem bestaat uit:

  • Een bluscentrale
  • Rook- en handmelders
  • Een blusunit waarin het blusgas is opgeslagen
  • Akoestische en/of optische alarmeringsapparatuur

 

NCP erkend Branddetectiebedrijf

Loohuis Beveiliging & Domotica is onder meer gecertificeerd als NCP erkend Branddetectiebedrijf. Wij installeren brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, noodverlichting, blussing en personenzoekinstallaties.