Ontruimingsinstallatie

Ontruimingsinstallatie als aanvulling op uw brandmeldinstallatie

Een ontruimingsinstallatie geeft een gevoel van veiligheid. Het is een aanvulling op een brandmeldinstallatie. Een ontruimingsinstallatie zorgt ervoor dat tijdig een signaal  wordt afgegeven in geval van brand. Zo wordt een gebouw snel, efficiënt en gestructureerd ontruimd. Het belangrijkste verschil tussen een ontruimingsinstallatie en een brandmeldinstallatie is dat een ontruimingsinstallatie wordt geëist door de brandweer/gemeente (Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken). Een brandmeldinstallatie wordt geëist door de verzekeraar.

Ontruimingsplan

De Arbowet bepaalt dat iedere onderneming met een ontruimingsinstallatie of brandmeldinstallatie een ontruimingsplan moet hebben. Hierin staan de taken van de directie, bedrijfshulpverleners en het personeel bij een ontruiming. Verder bevat het technische gegevens van het gebouw, veiligheidsplattegronden en een beschrijving van de procedure bij ontruiming.
Voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers raden wij u aan voor uw onderneming altijd een ontruimingsplan op te stellen.

Ontruimingsplattegronden

Om bezoekers en medewerkers te informeren over de brandveiligheid is het verstandig om ontruimingsplattegronden op te hangen. Ze geven informatie over de vluchtmogelijkheden en de blusmiddelen. Onze plattegronden voldoen aan de laatste eisen op basis van de NEN 1414.

Veiligheidsplattegrond

Een veiligheidsplattegrond is een plattegrond met veiligheidsinformatie over een gebouw. Ook deze tekening is verplicht. Op een veiligheidsplattegrond staat meer gedetailleerde informatie dan op een ontruimingsplattegrond. Dit maakt de plattegrond minder geschikt om op te hangen.

NEN 1414

Op een veiligheidsplattegrond staan bijvoorbeeld de volgende zaken aangegeven: brandblusmiddelen, rookmelders, noodverlichting, slow whoops, gevaren, verboden, gevaarlijke stoffen en brandwerende scheidingen. De tekeningen worden gemaakt volgens de meest actuele norm, de NEN 1414.

NCP erkend Branddetectiebedrijf

Wilt u een ontruimingsinstallatie installeren? Loohuis Beveiliging is gecertificeerd als NCP erkend Branddetectiebedrijf, NCP erkend PvE-opsteller, NCP erkend Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties en NCP erkend onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties. Onze specialisten kennis de voorschriften uit het Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken. Zij adviseren u graag!