Brandbeveiliging

Met de juiste technische en organisatorische maatregelen verhoogt u de veiligheid in geval van brand

 

Beschermen tegen brand

De meeste mensen achten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade vaak enorm. Veel bedrijven die te maken hebben gehad met een brand gaan failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan dodelijke slachtoffers veroorzaken. Zeker als mensen te laat worden gealarmeerd en/of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom is het van groot belang dat huiseigenaren, bedrijven, verzekeraars en de overheid maatregelen treffen die mensen en goederen beschermen tegen brand. Maatregelen die ook zijn vastgelegd in het gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken. Voorkómen is beter én goedkoper dan blussen.

Verhoog en organiseer uw veiligheid

Met de juiste technische maatregelen, zoals doeltreffende branddetectie en -ontruimingsapparatuur of blusapparaten, verhoogt u de veiligheid. Organiseer daarnaast de veiligheid door het opstellen van vluchtroutes, het indelen van gebouwen in brandcompartimenten en rookcompartimenten, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Wat kan Loohuis voor u betekenen?

Loohuis Beveiliging & Domotica is gecertificeerd als NCP erkend Branddetectiebedrijf, NCP erkend PvE-opsteller, NCP erkend Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties en NCP erkend onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties. Wij kunnen hiermee het volgende voor u betekenen:

  • Opstellen Programma van Eisen (in overleg met de eisende partij)
  • Projecteren van de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie op basis van het Programma van Eisen
  • Aanleg van de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie
  • Verstrekken van een installatie attest en Rapport van Oplevering
  • Certificeren van de brandmeldinstallatie
  • Onderhouden van de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie
  • Beheren van de brandmeldinstallatie of het geven van de beheerderstraining
  • Aanleg en onderhoud van noodverlichting

 

Installeren brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en personenzoekinstallatie én doormelding naar brandmeldcentrale

Wij installeren brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, noodverlichting, blussing en personenzoekinstallaties. Daarnaast verzorgen wij doormelding naar de brandmeldcentrale en verdere alarmcentrales.